Kattintson a képre a megnyitáshoz
<b>Szakállas saskeselyű <i>(Gypaetus barbatus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Mérsékelten veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 94-125 cm. Szárny fesztávolság: 231-283 cm. Hatalmas termetű, karcsú keselyűfaj, hosszú ék alakú farokkal. Az adult és fiatal madarak mind színezetükben, mind röpképükben különböznek. Az öregek felül szürkés-feketék, alulról fehér vagy vörös színezetűek. A szárnyuk hosszú, karcsú és kihegyesdő szinte "sólyomszerű". Ezzel szemben a sötétbarna alapszínű fiatalok szárnyalakja sokkal robosztusabb, lekerekítettebb, a hátsó szárnyél kihasasodó. Szárnycsapásai nagyon mélyek, könnyedek, a sikló szárnytartása egyenes, de sokszor "lógatja" a szárnyait, míg a szárnyvég felfelé kunkorodik. Hang: Nászrepüléskor éles, fütyülésszerű, egyébként csendes. Európa déli részén a magas hegyek ritka költőfaja.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3370

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2012): 610 - 1000 pár.
Becsült magyarországi költőállomány: -, Magyarország jelenlegi határain belül még nem figyelték meg.

9 kép

Fakó keselyű (Gyps fulvus)

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 95-110 cm. Szárny fesztávolság: 230-265 cm. Hatalmas, robusztus termetű, alapvetően kétszínű (szürkés evezők és farok, barna test és szárnyfedők) keselyűfaj, rövid, lekerekített farokkal. Az adult és fiatal madarak hasonlóak, de a fiatalok csőre szürkés, a gallér barnás színű, az alsó nagyfedők széles krémszínű sávot alkotnak és a felső nagyfedők egyszínű sötétek. Az öregek felső nagyfedői jellegzetesen világosan szegettek, alulról a szárnyfedők egy vagy két vékony csíkot alkotnak, a gallér fehéres. A szárnyuk hosszú, széles, a karevezőknél kihasasodó. Szárnycsapásai nagyon mélyek, nehézkesek, a sikló szárnytartása egyenes vagy enyhén lógó, míg körözéskor szirti sas szerűen "V" alakban felfelé tartja. Hang: Sziszegő, érdes, morgó hangokat hallat. Európa déli részén a magas hegyek költőfaja.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3378

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2015): 32 400 - 34 400 pár, hatalmas, pontosan nem megbecsült állomány, növekvő populáció.
Becsült magyarországi költőállomány: -, Magyarországon még ritka kóborló, bár egyre gyakoribb.

12 kép

Barátkeselyű (Aegypius monachus)

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Mérsékelten veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 100-115 cm. Szárny fesztávolság: 250-295 cm. Hatalmas, a fakó keselyűnél valamivel nagyobb, egyszínű sötét keselyűfaj, rövid ék alakú vagy lekerekített farokkal. Az adult és fiatal madarak hasonlóak, de a fiatalok feje és gallérja feketés színű, az alsó nagyfedők egyöntetűen feketék. Az öregek szárnyfedői valamivel világosabbak, a gallér és a fej világosbarnás. A szárnyuk hosszú, az egész szárny hosszában egyenletesen széles. Szárnycsapásai nagyon mélyek, nehézkesek, a sikló és köröző szárnytartása enyhén lógó. Hang: általában nem szól. Európa déli részén a szárazabb hegységek és síksági erdők költőfaja.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22695231

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 1,700 - 1,900 pár, csökkenő populációs trend.
Becsült magyarországi költőállomány: -, Magyarországon ritka kóborló.

6 kép

<b>Dögkeselyű <i>(Neophron percnopterus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 54-66 cm. Szárny fesztávolság: 146-175 cm. Közepes méretű keselyű, hosszú ék alakú farokkal és viszonylag széles szárnyakkal. Az öregek alulról a fehér gólyára (Ciconia ciconia) hasonlítanak a fekete evezőkkel és a hófehér szárnyfedőkkel. Felülről is hasonló színezetű, de a fekete evezők középső része fehéres. A fiatalok sötétbarnák, felülről a farcsík és a szárnyfedők világosan szegettek. Lassú, mély szárnycsapásokkal repül, sikláskor egyenesen tartja a szárnyát, míg a kézevezőket kissé lógatja. Hang: általában csendes. Európában a mediterrán térség sziklás hegységeinek költő faja. Európa adja a faj világállománynak 25-49%-át.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3371

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 3 300 - 5 050 pár. Egész elterjedési területén csökken az állománya.
Becsült magyarországi költőállomány: -, Magyarországon ritka kóborló.

20 kép

<b>Halászsas <i>(Pandion haliaetus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 52 - 60 cm. Szárny fesztávolság: 152 - 167 cm. Közepes vagy nagyobb méretű, hosszú szárnyú, sajátos röpképpel rendelkező ragadozó. A felsőtest szürkésbarna, míg az alsótest világos sötét mintázattal a mellen és a nagyfedőkön. A fejtető fehér. Röptében a szárnyakat szögben megtöri és lógatja. Gyakran szitál a víz felett. Hang: panaszos ’u-eelp, u-eelp’. A halászsas általánosan elterjedt költőfaj Észak-Európában, míg délen foltszerű az előfordulása. Európai költő területe kevesebb mint egynegyede globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3324&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 8 400 - 12 300 pár, mérsékelten növekvő 1990 - 2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány: - , rendszeres őszi és tavaszi átvonuló.

3 kép

<b>Darázsölyv <i>(Pernis apivorus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 52 - 59 cm. Szárny fesztávolság: 113 – 135 cm. Valamivel nagyobb és hosszabb szárnyú, mint az egerészölyv. A fej karcsú, galambszerű, a farok hosszú. A tollazat nagyon változatos, előfordulnak egészen sötét, közepes és világos példányok is. Az öregek szeme világos, a viaszhártyája sötét. A fiataloknál ez fordítva van. Az evezők sűrűbben sávozottak, mint az öregeknél. Hang: csendes, kivéve a költési időszakot. Panaszos ’píí-lu’. A darázsölyv általánosan elterjedt költőfaj Európában. Európai költőterülete globális elterjedési területének több mint 75%-át teszi ki.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3334

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 118 000-171 000 pár, stabil 1990 - 2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 800 – 1 000 pár, szórványos költőfaj.

8 kép

<b>Barna kánya <i>(Milvus migrans)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 48-58 cm. Szárny fesztávolság: 130-155 cm. Közepes termetű, villás farkú. Sötétebb és valamivel kisebb, mint a vörös kánya, a szárnycsúcsa szélesebb és a szürkésbarna farok kevésbé villás. Az öregek felülről sötétbarnák mellyel kontrasztos a szárny közepén keresztül húzódó világos sáv. A fiatal madarak hasonlítanak az öregekhez, de alulról a testük sárgásbarnán sávozott és a felső szárnyfedők világosan szegettek. A szárnyait röptében szögben behajlítva és a vízszintestől lejjebb, lógatva tartja. Röpte laza és elegáns. Hang: gyors, nyerítő ’píi-i-i-i’.A barna kánya általánosan elterjedt költőfaj Európában. Európai költő területe kevesebb mint egynegyede globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=112465

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 81 200 - 109 000 pár, erősen csökkenő 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 140 – 160 pár, kisszámú fészkelő.

16 kép

<b>Vörös kánya <i>(Milvus milvus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Mérsékelten veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 61-72 cm. Szárny fesztávolság: 140-165 cm. Közepes vagy nagytermetű kányafaj. Hosszú szárnyak és mélyen villás farok jellemzi. A szárnyak keskenyek és egyenletesen szélesek az egész szárny hosszában. Jellegzetes sárgás szárnysávja van felül a szárnyfedőkön. Az öregek melle és hasa rozsdavörös keskeny, fekete hosszanti sávozással. A fiatal madarak felső szárnyfedői fehéres szegésűek, a mellen és a hason sárgás sávok vannak. Hang: ismételt ’ví-ooh, í oo, í oo’. A vörös kánya nyugat-palearktikumi bennszülött faj, melynek Európai költő területe globális elterjedési területének csaknem 95%-át adja. Ha az északi országok állománynövekedése fennmarad, akkor a jelenlegi gyors dél-európai hanyatlása ellenére a fajt visszasorolhatják egy kevésbé veszélyeztetett Vörös Lista kategóriába.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3353&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 19 000 – 23 000 pár, mérsékelten csökkenő 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 4 – 10 pár, ritka fészkelő.

5 kép

<b>Rétisas <i>(Haliaeetus albicilla)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 76-92 cm. Szárny fesztávolság: 190-240 cm. Hatalmas termetű, barna alapszínű színű sas. Az öregek teste barna csak a fej és a nyak sárgás-barna. A csőr sárga, a farok fehér. A fiatalok sötétbarnák, a farok hosszabb, mint az öregeké. A hátsó szárnyél kihasasodó, a hónaljtollak rendszerint fehér foltot alkotnak. A csőr sötét. Lomha, lapos szárnycsapásokkal repül, sikláskor a szárnyát enyhén lógatja, körözéskor vízszintesen tartja. Hang: A költőhelyen nagyon hangos. Éles, lármás ’kli,kli,kli’. A rétisas hatalmas területen eltrejedt költőfaj. Európai költő területe globális elterjedési területének 50-74%-át adja.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3364&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 9 000 - 12 300 pár, lokális állománynövekedés a védelmi munkáknak köszönhetően 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 300 pár feletti, egyre növekvő számú fészkelő.

40 kép

<b>Barna rétihéja <i>(Circus aeruginosus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 43-55 cm. Szárny fesztávolság: 115-140 cm. A legnagyobb testű rétihéja faj. Teste karcsú, szárnya, farka hosszú. Az öreg hímek jellemzője a fekete szárnyvégek és a kékes-szürke farok. A fej és a mell sárgás-fehér. Az öreg tojók sötétbarnák, torkuk, fejtetejük és az elülső szárnyél krémszínű. A farok barna. A fiatalokra a tojókra hasonlítanak, de kevésbé mintázottak. Röptében a szárnyait jellegzetes ’V’ alaban tartja felfelé. Hang: panaszos orrhangú ’véj-e’ hangot ad nászrepüléskor. A barna rétihéja általánosan elterjedt költőfaj Európában. Európai költő területe kevesebb mint fele globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3399&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 99 300 - 184 000 pár, mérsékelten növekvő 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 5,200 - 6,700 pár, gyakori költőfaj.

29 kép

<b>Kékes rétihéja <i>(Circus cyaneus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 45-55 cm. Szárny fesztávolság: 97-118 cm. Hosszú szárnyú és farkú. Valamivel kisebb, mint a barna rétihéja. Az öreg hím alulról fehér, csak a fej és a mell kékes-szürke. A hátsó szárnyél sötét. A tojó felülről barna, a felső farokfedők fehérek. Alulról sárgás-fehér hosszanti barna sávozással. A fiatalok a tojókhoz hasonlítanak, de kevesebb a csíkozás alul. Általában alacsonyan pásztázza a síkságot enyhe ’V’ alakban tartott szárnnyal. Hang: nászrepüléskor gyors, pattogó ’csuk-uk-uk-uk’ hangot ad. A kékes rétihéja elterjedt költőfaj elsősorban Észak és Közép-Európában. Európai költő területe kevesebb mint fele globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3407&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 32 000 - 59 000 pár, kismértékű csökkenés 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány: - , gyakori átvonuló és téli vendég.

14 kép

<b>Fakó rétihéja <i>(Circus macrourus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Mérsékelten veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 40-50 cm. Szárny fesztávolság: 97-118 cm. Hosszú, keskeny szárnyú és farkú rétihéja. Alakja a hamvas rétihéjáéra hasonlít, de annál egy kissé erőteljesebb felépítésű. A hímek fehérek alulról, világos-szürkék felülről, a szárnycsúcson keskeny fekete ék alakú mintázat. Az öreg tojók a hamvas rétihéja tojóihoz hasonlítanak, de világos nyakörvük és felülről sötétbarna másodrendű evezőik vannak. A fiatalok szintén hasonlóak a másik kistermetű rétihéja fajhoz, de elkülöníthető a jellegzetes krémszínű nyakörv miatt, amit tovább erősít a nyakoldal sötét színe. Röpte a hamvas rétihéjáéval megegyező. Hang: nászhangja magas nyerítő ’dir-r-r-r’ trilla. A fakó rétihéja kelet-európai költőfaj. Európai költő területe kevesebb mint fele globális elterjedési területének. A fakó rétihéja a becslések szerint meredeken csökkenő állományú faj Európában, ugyanakkor az ázsiai költőállományok valószínűleg stabilak. Európai költőállománya nagyon kicsi.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3409&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 310 – 1 200 pár, erősen csökkenő 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány: - , rendszeres, de ritka őszi és tavaszi átvonuló.

11 kép

<b>Hamvas rétihéja <i>(Circus pygargus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 39-50 cm. Szárny fesztávolság: 96-116 cm. Nagyon hosszú szárnyú és farkú. Jóval kisebb, mint a kékes rétihéja. A hím hasonlít nagyobb rokonához, de sötétebb a szárnyvége és fekete keresztsávok vannak a karevezőkön (kettő felül, egy alul). A mellen barnás-vöröses csíkozás van. AZ öreg tojó barna felül,csak a farkcsík fehér, alulról világos alapon sötét sávozású. A fiatalok a tojóknál sötétebbek, egységesen gesztenyebarnák. A nagyfedők világosan szegettek. Röpte mint a kékes rétihéjáé, de annál könnyedebb. Hang: nászrepüléskor csókaszerű ’kíjeh-kíjeh-kíjeh’. A hamvas rétihéja általánosan, de foltszerűen elterjedt költőfaj Európában. Európai költő területe több mint fele globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3411&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 54 500 - 92 200 pár, mérsékelten növekvő 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 60 -150 pár, rendszeres fészkelő.

13 kép

<b>Karvaly <i>(Accipiter nisus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: hím 29 - 34 cm, tojó 35 - 41 cm. Szárny fesztávolság: hím 58 - 65 cm, tojó 67 - 80 cm. Kisméretű, szárnya rövid, széles és lekerekített, farka hosszú. Jelentős ivari dimorfizmus. Az öregek felülről kékes-szürkék, alulról fehéresek szürkésen sávozottak. A hímnek a hasa és pofája vörhenyes, a tojók nagyobb termetűek és alulról szürkésbarna sávozásúak. A fiatalok a tojókra hasonlítanak. Sötétbarnák felül, az alsótesten sávozás erősebb, mint az öregeken. Röptében néhány gyors szárnycsapást rövid siklás követ. Hang: Gyors, csattogó ’kevkevkevkev’. A karvaly általánosan elterjedt költőfaj Európában. Európai költő területe kevesebb mint fele globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3455&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 403 000 - 582 000 pár, kismértékű növekedés 1990 - 2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 1000 – 2000 pár, viszonylag gyakori fészkelő.

10 kép

<b>Héja <i>(Accipiter gentilis)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: hím 52 - 59 cm, tojó 58 - 64 cm. Szárny fesztávolság: hím 93 - 105 cm, tojó 108 - 120 cm. Közepes vagy nagytestű, erős, széles szárnyú és hosszúfarkú ragadozó. Jelentős ivari dimorfizmust mutat. Az öreg felülről kékesszürke, alul fehéres, szürkén sávozott. A hímnek erősebb fejmintázata van. A fiatalok felül barnásak, alulról sárgás-barnák erős hosszanti barna sávozással. Aktív repüléskor lassú szárnycsapások és siklások váltakoznak. Egyenes szárnyon kering. Hang: költésen kívül csendes. Költéskor hangos ’kija-kija-kija’ kiáltása van. A héja általánosan elterjedt költőfaj Európában. Európai költő területe kevesebb mint fele globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3466&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 166 000 – 220 000 pár, mérsékelt növekedés 1990 - 2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 1,500 – 2,000 pár, viszonylag gyakori fészkelő.

9 kép

<b>Egerészölyv<i>(Buteo buteo)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 46-58 cm. Szárny fesztávolság: 110-132 cm. Közepes termetű, kompakt, széles szárnyú és közepesen hosszú farkú ragadozó. Az öregek barnák felül, míg alulról általában van egy világos mellsáv. A hátsó szárnyél sötét. A fiatal madaraknak nincs elkülönült vastag sötét farok végszalagjuk. A szemük világos. Röptében gyors szárnycsapások jellemzik, míg kötözéskor ’V’ alakban felfele tartja a szárnyát. Gyakran ’szitál’. Hang: hangos, miákoló ’kijjő’. Az egerészölyv általánosan elterjedt költőfaj Európában. Európai költő területe kevesebb mint fele globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=32591&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 710 000 – 1 200 000 pár, kismértékű növekedés 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 15 000 – 20 000 pár, gyakori fészkelő.

60 kép

<b>Pusztai ölyv <i>(Buteo rufinus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 50 - 61 cm. Szárny fesztávolság: 130 - 150 cm. Nagytestű, hosszúszárnyú ölyv, majdnem sasszerű. Sziluettje a gatyásölyvéhez hasonlít. Az öreg madarak farka jellegzetesen mintázatlan vörhenyes felülről, világosabb alulról. A hátsó szárnyélen vastag sötét sáv húzódik. A fiatalok farka világosszürke, finoman sávozott. A hátsó szárnyél sötétsége nem feltűnő. Röpte olyan, mint a gatyásölyvé. Hang: csendes, a gatyásölyvére hasonlít a hangja. A pusztai ölyv általánosan elterjedt költőfaj Dél-Kelet-Európában. Európai költő területe kevesebb mint negyede globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=32592&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2004): 8,700 – 15,000 pár, nagymértékű csökkenés 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 4 – 10 pár, rendszeres, de ritka fészkelő. Egerészölyvvel hibrid párok: 2 - 4 pár.

22 kép

<b>Békászó sas <i>(Clanga pomarina)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 55-65 cm. Szárny fesztávolság: 143-168 cm. Közepes méretű, kompakt, barna színű sas. Az öregek teste barna csak a fej, nyak és a felső szárnyfedők sárgás-barnák. A fiatalok sötétbarnák, de a farok, a szárnyfedők és a hátsó szárnyél fehér foltosak. Gyors szárnycsapásokkal repül, a szárnyát lógatja. Hang: A költőhelyen nagyon hangos. Magas ’viiik’ hangot ad nászrepülés közben. A békászó sas közép-kelet-európai költőfaj. Európai költő területe globális elterjedési területének több mint 95%-át adja.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3530&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 16 400 - 22 100 pár, mérsékelt csökkenés 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 35 – 45 pár, kisszámú fészkelő.

30 kép

<b>Fekete sas <i>(Clanga clanga)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Sebezhető.
Leírás: Testhossz: 59-69 cm. Szárny fesztávolság: 153-177 cm. Közepes vagy nagy méretű, kompakt sas. Az öregek sötétbarnák, valamivel világosabb fejjel. A fiatalok feketés-barnák világos pöttyökkel a farokvégen és a felső szárnyfedőkön. Röptében lomhább, mint a békászó sas. Hang: hasonló a békászó saséhoz, de mélyebb. A fekete sas kis európai populációja a kiterjedt élőhely csökkenés és az ember általi üldözés hatására csökken. Észak- Kelet Európa költőfaja. Európai költő területe kevesebb mint fele globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3531&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 810 – 1100 pár, nagymértékű csökkenés 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány: - , rendszeres, de ritka őszi és tavaszi átvonuló.

5 kép

<b>Pusztai sas <i>(Aquila nipalensis)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 62-74 cm. Szárny fesztávolság: 165-190 cm. Nagy testű, hosszú szárnyú, barna alapszínű sas. Az öregek közép barnák, hosszú, széles szárnnyal. A farok szürkés világos farok csíkkal. A fiatalok barnák, a szárny alsó részén világos sáv húzódik. A szárnytartása egyenes, a ’kéz’ részt lógatja. Hang: általában mély ugatásra emlékeztető. A pusztai sas elterjedésének súlypontja Ázsiában található, éppen csak benyúlik Európa keleti határszélére.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3533&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 800 – 1 200 pár, nagymértékű csökkenés 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány: -, ritka nyári kóborló és átvonuló.

21 kép

<b>Parlagi sas <i>(Aquila heliaca)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Sebezhető.
Leírás: Testhossz: 75 - 84 cm. Szárny fesztávolság: 175 - 205 cm. Nagy testű, sötét színű sas. Az öregek feketésbarnák fehér vállfoltokkal. A fej és a tarkó aranysárga, a farok szürke fekete keresztszalagokkal. A fiatalok homokszínűek, vagy sárgás-barnák, sötét evezőkkel. Röptében egyenesen vagy enyhén hajlítva tartja a szárnyát. Hang: ismételt ugatásszerű hang. A parlagi sas kis világállományú faj, amely valószínűleg folyamatosan csökken elsősorban az előhely csökkenés és leromlás, az ivarérett egyedek emberi üldözés és az elektromos áramütés okozta magas halálozási aránya, fészekrablás és a zsákmányállat állományok csökkenése miatt.

További információ - BirdLife International (2015) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3535&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2015): 1,800 - 2,200 pár, stabil.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 155 – 170 pár, növekvő állományú fészkelő.

98 kép

<b>Szirti sas <i>(Aquila chrysaetos)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 80-93 cm. Szárny fesztávolság: 190-225 cm. Nagy testű, sötét sas, hosszú szárnyakkal és farokkal. Öreg tollazat: sötét, világos vöröses-barna tarkóval. A farok szürke, sötét keresztsávokkal. A fiatalok sötétbarnák nagy fehér foltokkal a szárnyban és a farokban. Röptében feltűnő ’V’ alakban tartja a szárnyát. Hang: vékony fuvolaszerű ’klüh’. Elterjedése Európában széles, de nem folytonos. Európai költő területe kevesebb mint negyede globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=3537

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 9 300-12 300 pár, stabil 1990-2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 4 - 6 pár, ritka fészkelő.

12 kép

<b>Törpesas <i>(Hieraaetus pennata)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 42 - 51 cm. Szárny fesztávolság: 110 - 135 cm. Viszonylag kistermetű sas. Az öregek és a fiatalok hasonlóak. A farok szögletes végű, az egerészölyvénél szélesebb szárnyvégen 6 ujjas evező látszik. Két színváltozatban fordul elő: a világos alulról fehér, kivéve a feketés evezőket. A sötét változat teste egyöntetű barna. Az elülső szárnyél tövén fehéres foltok láthatók. Felülről mindkét változat hasonló, a szárnyfedőkön világossárgás sáv látható, a felső farokfedők fehéresek. Röpte sasszerű, de annál gyorsabb és hosszabban siklik. Hang: éles ’kli-kli-kli’ a költési időszakban. A törpesas széles elterjedésű költőfaj Dél-Nyugat és Kelet-Európában. Európai költő területe kevesebb mint fele globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3543&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 23 100 - 29 100 pár, stabil 1990 - 2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 0 – 2 pár, ritka, alkalmi fészkelő.

4 kép

<b>Fehérkarmú vércse <i>(Falco naumanni)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 27 - 33 cm. Szárny fesztávolság: 63 - 72 cm. Kistermetű, elegáns, a vörös vércsénél valamivel kisebb, hosszú szárnyú és farkú sólyomféle. Az öreg hímek hasonlóak a vörös vércse hímjeihez, de a háton hiányoznak a fekete pöttyök és a nagyfedők kékesszürke panelt alkotnak. Alulról fehéresebb, mint nagyobb rokona és feketébb a szárnycsúcsa. A tojók és fiatalok nagyon hasonlítanak a vörös vércsére, nehezen elkülöníthetők, de általában alulról világosabbak. Röpte megegyezik a vörös vércséével, bár a szárny és a farok valamivel rövidebb. Hang: jellegzetes 3-tagú hívóhangja ’khai-khai-khai’. A fehérkarmú vércse dél-európai költőfaj. Európai költő területe kevesebb mint fele globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3589&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 25 000-42 000 pár, kismértékű csökkenés 1990 - 2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány: - , ritka kóborló.

11 kép

<b>Vörös vércse <i>(Falco tinnunculus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 31 - 37 cm. Szárny fesztávolság: 68 - 78 cm. Közepes méretű, hosszúszárnyú és farkú sólyomféle. Az öreg hímek farkcsíkja és farka egyöntetű szürkéskék. A végén vastag fekete végszalaggal. A hát és a felső fedők gesztenyebarnák, kis fekete pöttyökkel. A tojók farkcsíkja és farka felülről barna, finoman sávozott. A felsőtest melegbarna, kevésbé vörös, mint a hímeké. A farok mindig sávozott. Rendszeresen szitál. A szárnycsapásai lazábbak, mint más sólymoknak. Hang: rövid, éles ’ki-ki-ki-ki’. A vörös vércse általánosan elterjedt költőfaj Európában. Európai költő területe kevesebb mint negyede globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3590&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 409 000 - 603 000 pár, mérsékelten csökkenő 1990 - 2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 6 200 – 7 400 pár, viszonylag gyakori fészkelő.

25 kép

<b>Kék vércse <i>(Falco vespertinus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Mérsékelten veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 28 - 34 cm. Szárny fesztávolság: 65 - 76 cm. Közepes méretű, a vörös vércsénél valamivel kisebb, hosszúszárnyú és -farkú sólyomféle. Az öreg hím összetéveszthetetlen a sötét kékesszürke testtel, vörös ’gatyával’, alsó farokfedőkkel és az ezüstszürke evezőkkel. A tojók vörhenyessárgák alulról, a hát kékesszürke sötét keresztsávokkal. A fiatalok felülről barnásszürkék, alulról meleg barnássárgák hosszanti sötét sávozással. A barkó rövid és a szem körül maszk van. A szárnyon alulról feltűnő sötét hátsó szárnyél látszik. Röpte a vörös vércsééhez hasonló, de légi ’rovarászás’ közben a kabasólyomra emlékeztet. Hang: költéskor hangos. Ismételt ’kekekekeke’. A kék vércse általánosan elterjedt költőfaj Európában. Európai költő területe kevesebb mint fele globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3603&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2016): 26 000 – 39 000 pár, nagymértékű csökkenés 1990 - 2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 1 250 - 1 350 ismert pár.

16 kép

<b>Kerecsensólyom <i>(Falco cherrug)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: 47 - 55 cm. Szárny fesztávolság: 105 - 129 cm. Nagytestű sólyom, hosszú széles szárnyakkal és farokkal. Az öregek általában világosabbak, mint a fiatalok. A fej világosbarna, fehéres fejtetővel és szemöldöksávval. Felülről sárgásbarnák, alulról hosszanti sötét sávozásúak. A ’gatya’ sötét, a hasoldal erős, sötét mintázatú. A sötétbarna alsó nagyfedők kontrasztosak a világosszürke evezőkkel. Röpte hasonlít a vándorsólyoméra, de annál lassabb, szárnycsapásai lazábbak. Gyakran zsákmányol a földön. Hang: mint a vándorsólyomé, de annál lassabb és panaszosabb. A kerecsensólyom elsősorban Közép- és Dél- Kelet Európában költ. Európai költő területe csak a töredéke (kb. 7%) globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22696495

Becsült európai költőállomány és trend (CMS Raptors MoU, 2013): 637 – 823 pár.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015): 160 – 230 pár, növekvő állományú fészkelő.

39 kép

<b>Vándorsólyom <i>(Falco peregrinus)</i></b>

2016 IUCN Vörös Lista kategória: Nem veszélyeztetett.
Leírás: Testhossz: hím 38 - 45 cm, tojó 46 - 51 cm. Szárny fesztávolság: hím 89 - 100 cm, tojó 104 - 113 cm. Közepes vagy nagyméretű sólyom, jelentős ivari dimorfizmussal. Az öregek palaszürkék felül, a hát alsó része világos kékesszürke. Alul fehér alapon finoman keresztsávozott. A csuklya és a barkó fekete. A fiatalokat hosszanti sávozású alsótestükről lehet felismerni. Felül barnásak. Röptében meglehetősen gyors, szárnycsapásai laposak. Vadászat közben rendkívül gyorsan képes nagy sebességet elérni. Hang: erős ’kikikiki’. A vándorsólyom széles, de foltszerű elterjedésű költőfaj Európában. Európai költő területe kevesebb mint negyede globális elterjedési területének.

További információ - BirdLife International (2016) adatlap: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3622&m=0

Becsült európai költőállomány és trend (BirdLife International, 2004): 12 000 – 25 000 pár, mérsékelt növekedés 1990 - 2000 között.
Becsült magyarországi költőállomány (Magyarország ragadozó madarai, 2015):50 - 70 pár, növekvő álloményú fészkelő.

14 kép

 

Ugrás az oldal elejére